SMIS – CNSR 36430 – Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor (ROSCI0250), în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000

Program de finanţare POS Mediu
Axa prioritară AP 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturi
Cod proiect SMIS – CNSR 36430
Perioada de implementare 17.08.2012-30.06.2016
Titlul Evaluarea stării de conservare a  biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor (ROSCI0250), în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000
Director de proiect Ștefan Buimagă-Iarinca
Website-ul proiectului www.tinutulpadurenilor.rohttp://facebook.com/tinutul.padurenilor.3