POSDRU/87/1.3/S/63471 – Formarea continuă a personalului didactic din unităţile de învăţământ pentru deficienţi de auz: dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea limbajului mimico-gestual românesc şi a instrumentelor TIC

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/63471 Perioada …

POSDRU/87/1.3/S/63909 – Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/63909 Perioada …

POSDRU/87/1.3/S/57378 – GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/57378 Perioada …

POSDRU/87/1.3/S/63908 – Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul liceal, care predau discipline economice

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/63908 Perioada …

POSDRU/87/1.3/S/48695 – Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/48695 …

POSDRU/22/2.1/G/22008 – Facilitarea accesului pe piaţa muncii prin stagii de intership pentru studenţi

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/22/2.1/G/22008 Perioada de implementare 01.10.2010 – 30.09.2012 Titlul …

POSDRU/109/2.1/G/81440 – Programul de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM

Program de finanţare POSDRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/109/2.1/G/81440 Perioada de implementare 03.01.2012 – 31.12.2013 Titlul Programul …

POSDRU/109/2.1/G/82553 – Distribuţia în actualitate prin simulare de firmă cu suport IT pentru sisteme moderne de automatizare a forţei de vânzări

Program de finanţare POSDRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/109/2.1/G/82553 Perioada de implementare 03.01.2012 – 31.12.2013 Titlul Distribuţia …

POSDRU/109/2.1/G/82154 – Viitorul Trecutului – program de practică pentru studenţi

Program de finanţare POSDRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/109/2.1/G/82154 Perioada de implementare 03.01.2012 – 31.12.2013 Titlul Viitorul …

POSDRU/109/2.1/G/82039 – PR.A.C.T.I.C.A. I.N.CE.PE. – ProgrAmul Cursurilor pentru sTudeţI în sCopul Angajării sau demarărIi uNei afaCEri Personale

Program de finanţare POSDRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/109/2.1/G/82039       Perioada de implementare 01.02.2012 – 31.01.2014 Titlul PR.A.C.T.I.C.A. …