POSDRU/18/1.2/G/16159 – Competenţe, Calitate, Flexibilitate şi Ocupaţionalitate în oferta programelor de master (CAFOC)

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod Proiect POSDRU/18/1.2/G/16159 Perioada de implementare 01.06.2013 – …

SMIS 11348 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Program de finanţare POR Axa prioritară AP 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie/Operaţiunea DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă Cod proiect SMIS 11348 Perioada de implementare 31.10.2012 …

POSDRU/18/1.2/G/28682 – Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri şi programe de masterat de calitate în domeniul Evaluării de Programe şi Politici Publice

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/18/1.2/G/28682 Perioada de implementare 01.11.2011 – …

POSDRU/56/1.2/S/31541 – Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universităţilor româneşti – SIMUR

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/56/1.2/S/31541 Perioada de implementare 01.10.2009 – …

POSDRU/86/1.2/S/58160 – Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/58160 Perioada de implementare 01.07.2010 – …

POSDRU/86/1.2/S/57462 – Optimizarea procesului de inserţie a absolvenţilor din domeniul geografie pe piaţa forţei de muncă

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/57462 Perioada de implementare 01.09.2010 – 31.08.2013 …

POSDRU/86/1.2/S/58717 – Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/58717 Perioada de implementare 02.12.2010 …

POSDRU/86/1.2/S/61959 – Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/61959 Perioada de implementare 02.12.2010 …

POSDRU/86/1.2/S/64075 – Universitate pentru viitor în societatea comunicării

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/64075 Perioada de implementare 03.01.2011 – …

POSDRU/86/1.2/S/56283 – Managementul comunicării cu alumnii pentru instituţii de învăţământ superior din România

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/56283 Perioada de implementare 01.08.2010 – …