POSDRU/86/1.2/S/60281 – Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/60281 Perioada de implementare 02.08.2010 – 31.07.2013 …

POSDRU/86/1.2/S/64076 – Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/64076 Perioada de implementare 02.08.2010 – 31.07.2013 …

POSDRU/86/1.2/S/59367 – Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/59367 Perioada de implementare 01.12.2010 – 30.11.2013 …

POSDRU/86/1.2/S/53849 – Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri

Program de finanţare POSDRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/53849 Perioada de implementare 01.02.2011 – 31.01.2013 …

POSDRU/87/1.3/S/63471 – Formarea continuă a personalului didactic din unităţile de învăţământ pentru deficienţi de auz: dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea limbajului mimico-gestual românesc şi a instrumentelor TIC

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/63471 Perioada …

POSDRU/87/1.3/S/63909 – Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/63909 Perioada …

POSDRU/87/1.3/S/57378 – GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/57378 Perioada …

POSDRU/87/1.3/S/63908 – Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul liceal, care predau discipline economice

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/63908 Perioada …

POSDRU/87/1.3/S/48695 – Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/48695 …

POSDRU/22/2.1/G/22008 – Facilitarea accesului pe piaţa muncii prin stagii de intership pentru studenţi

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/22/2.1/G/22008 Perioada de implementare 01.10.2010 – 30.09.2012 Titlul …