Instrucțiunea AMPOCU nr. 5 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020

AMPOCU a publicat Instrucțiunea nr. 5 / 19.03.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020.

Instrucțiunea AMPOCU nr. 4 referitoare la implementarea proiectelor în contextul răspândirii COVID-19

AMPOCU a publicat Instrucțiunea AMPOCU nr. 4 / 12.03.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 pentru a asigura o abordare unitară la nivelul Organismelor Intermediare și al beneficiarilor în contextul riscului de răspândire a …

Îmbunătățirea facilităților pentru studenți oferite prin Student Learning Hub (StudHub2 UBB)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant competitiv Centru de învățare Runda Runda III Perioada de implementare 19.12.2019-18.12.2022 Titlul Îmbunătățirea facilităților pentru studenți oferite prin Student Learning Hub (StudHub2 UBB) Director de grant Prof. dr. MARKO Balint

Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene (PROSE)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 10.09.2019-10.09.2021 Titlul Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene (PROSE) Director de grant Conf. dr. Adrian CORPĂDEAN

Abordări inovative centrate pe creșterea reteției universitare în rândul studenților din domeniul psihologie și științele educației (IAPSE)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2022 Titlul Abordări inovative centrate pe creșterea reteției universitare în rândul studenților din domeniul psihologie și științele educației (IAPSE) Director de grant Prof. dr. …

Programul de combatere a abandonului școlar la Facultatea de Litere (ProLit)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2021 Titlul Programul de combatere a abandonului școlar la Facultatea de Litere (ProLit) Director de grant Lect. dr. Ioan HERBIL

Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții de la Teologie Ortodoxă (PRATO)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2021 Titlul Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții de la Teologie Ortodoxă (PRATO) Director de grant Pr. Conf. dr. Cristian SONEA

Reducerea abandonului școlar în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (RE-SAS)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 12.12.2019-11.12.2022 Titlul Reducerea abandonului școlar în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (RE-SAS) Director de grant Conf. dr. Paul HĂRĂGUȘ

Cursuri remediale și consiliere pentru o carieră în Teatru și Film (REMARTS)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2021 Titlul Cursuri remediale și consiliere pentru o carieră în Teatru și Film (REMARTS) Director de grant Lect. dr. Claudiu TURCUȘ

“Spune Da, carierei de chimist”-Acțiuni inovative pentru reducerea abandonului în rândul studenților Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (SDCC_FCIC)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 10.09.2019-09.09.2022 Titlul “Spune Da, carierei de chimist”-Acțiuni inovative pentru reducerea abandonului în rândul studenților Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (SDCC_FCIC) Director de grant …