Connect to University (CtU)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant Necompetitiv pentru Universități

Runda

Runda III

Perioada de implementare 18.06.2020-18.01.2023
Titlul Connect to University (CtU)
Director de grant Lect. dr. Ionuț LUCA