SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie șiȘtiințele Educației, în vederea inserției pe piața muncii

Program de finanţare POCU
Axa prioritară

AP 6 Educație și competențe

Apel

Stagii de practică pentu studenți

Cod SMIS

130584

Perioada de implementare 02.12.2020-31.05.2023
Titlul SMART Student for Future! Program complex de practică
pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și
Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii
Manager proiect Lect. dr. Liliana Mateescu-Suciu