Manualul Beneficiarului POCU – versiunea OCT.2020!

A fost publicată versiunea actualizată a Manualului Beneficiarului POCU – versiunea OCT.2020.

Principalele modificări aduse manualului sunt:

– eliminarea intervalelor orare din Anexa 7 – Fișa lunară de pontaj,
– completarea “Evidenței cheltuielilor” cu 2 coloane,
– actualizarea formularelor privind modificările contractuale, conform Instrucțiunii 8,
– metodologia de diminuare a finanțării.

Documentul poate fi consultat la următoarea adresă: http://mfe.gov.ro/pocu/