Reducerea abandonului școlar în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (RE-SAS)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 12.12.2019-11.12.2022 Titlul Reducerea abandonului școlar în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (RE-SAS) Director de grant Conf. dr. Paul HĂRĂGUȘ

Cursuri remediale și consiliere pentru o carieră în Teatru și Film (REMARTS)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2021 Titlul Cursuri remediale și consiliere pentru o carieră în Teatru și Film (REMARTS) Director de grant Lect. dr. Claudiu TURCUȘ

“Spune Da, carierei de chimist”-Acțiuni inovative pentru reducerea abandonului în rândul studenților Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (SDCC_FCIC)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 10.09.2019-09.09.2022 Titlul “Spune Da, carierei de chimist”-Acțiuni inovative pentru reducerea abandonului în rândul studenților Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (SDCC_FCIC) Director de grant …

Activități pentru reducerea abandonului în cadrul facultății de Drept (ApRAcF_DREPT)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 18.09.2019-17.09.2021 Titlul Activități pentru reducerea abandonului în cadrul facultății de Drept (ApRAcF_DREPT) Director de grant Lect. dr. Sergiu GOLUB

Prevenirea și combaterea abandonului studiilor universitare prin educație remedială (FBG-REM)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 23.12.2019-22.12.2022 Titlul Prevenirea și combaterea abandonului studiilor universitare prin educație remedială (FBG-REM) Director de grant Conf. dr. Beatrice KELEMEN

MFE a actualizat Ghidul indicatorilor POCU

Ministerul Fondurilor Europene a lansat noua versiune a ghidului practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU. Ghidul furnizează informații care sprijină beneficiarii în îndeplinirea obligațiilor pe care le au pe segmentul monitorizării și raportării indicatorilor de program la nivelul fiecărui …

POIM 124453 – Managementul conservativ și durabil al biodiversității siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA014 Cursul Mijlociu al Someșului și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău și ariilor protejate care se suprapun cu acestea

Program de finanţare POIM Denumirea beneficiarului și a partenerilor Universitatea Babeș-Bolyai Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Axa prioritară AP 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor …