Corrigendum la ghidul POCU-Stagii de practică pentru studenți

MFE a publicat pe site-ul propriu un anunț referitor la corrigendum-ul la ghidul „Stagii de practică pentru studenți”, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene, interimar nr. 972/2019 (apel 626). Prin corrigendum sunt vizate modificări la nivelul indicatorilor de rezultat și realizare.

Documentul poate fi consultat aici.