16.05.2019 – MFE a publicat Orientările privind accesarea finanțărilor POCU – versiunea MAI 2019!

MFE a publicat Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – varianta consolidată în luna mai 2019. Conform anunțului MFE, orientările se aplică în tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise în sistemul informatic MySMIS …

15.03.2019 – HCA 3881/11.03.2019 ref. depunere proiecte în cazul programelor care îngrădesc participarea la un număr limitat de proiecte!

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 11.03.2019 s-a aprobat Hotărârea nr. 3881 referitoare la depunerea proiectelor în cazul programelor/apelurilor care îngrădesc participarea Universității prin depunerea unui număr limitat de proiecte. Conform acesteia, s-a aprobat modalitatea de selectare …

15.03.2019 – HCA 3879/11.03.2019 ref. aplicare Procedură selecție parteneri privați!

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 11.03.2019 s-a aprobat Hotărârea nr. 3879 referitoare la aplicarea procedurii interne de selecție a partenerilor privați. Conform acesteia, s-a aprobat aplicarea hotărârii CA 24.479/24.10.2016 privind Procedura internă de selectare a partenerilor …

29.11.2018 – MFE a publicat Corrigendum-ul nr. 6 la Ghidul General POCU!

MFE a anunțat modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, prin publicarea versiunii consolidate acestuia (Corrigendum nr. 6). Forma consolidată a documentului cuprinde toate modificările efectuate până în prezent. De asemenea, au fost …

28.09.2018 – MFE a publicat Corrigendum-ul nr. 5 la Ghidul General POCU!

MFE prin AM POCU a modificat Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (Corrigendum nr. 5). Corrigendum-ul nr. 5 vizează modificări ale: Contractului de finanţare – Condiții Generale (Anexa nr. 1 la Orientările privind …

11.09.2018 – MFE a publicat Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerabursabile în cazul neîndeplinirii indicatorilor.

AM POCU din cadrul MFE a publicat Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU. Documentul prezintă calculul corecțiilor financiare aplicabile beneficiarilor de proiecte finanțate prin POCU 2014-2020 …

06.09.2018 – MFE a publicat o serie de documente dedicate sprijinirii beneficiarilor POCU.

MFE a postat pe site-ul propriu două anunțuri referitoare la publicarea următoarelor documente dedicate sprijinirii beneficiarilor POCU: Manualul beneficiarilor POCU 2014-2020 (noua ediție, septembrie 2018) Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU (versiunea septembrie 2018)

24.04.2018 – AM POCU lansează apelul Bursa student antreprenor – măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență.

AM POCU lansează apelul aferent Ghidului solicitantului „Bursa student antreprenor – măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, aprobat prin Ordinul Ministrului 226/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data …