15.03.2019 – HCA 3879/11.03.2019 ref. aplicare Procedură selecție parteneri privați!

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 11.03.2019 s-a aprobat Hotărârea nr. 3879 referitoare la aplicarea procedurii interne de selecție a partenerilor privați. Conform acesteia, s-a aprobat aplicarea hotărârii CA 24.479/24.10.2016 privind Procedura internă de selectare a partenerilor privați în cadrul proiectelor finanțate prin programe operaționale și în cazul apelului de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc (Granturi SEE și norvegiene 2014-2021).