15.03.2019 – HCA 3881/11.03.2019 ref. depunere proiecte în cazul programelor care îngrădesc participarea la un număr limitat de proiecte!

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 11.03.2019 s-a aprobat Hotărârea nr. 3881 referitoare la depunerea proiectelor în cazul programelor/apelurilor care îngrădesc participarea Universității prin depunerea unui număr limitat de proiecte. Conform acesteia, s-a aprobat modalitatea de selectare a proiectelor, după cum urmează: la nivelul facultăților interesate se va realiza o ierarhizare a propunerilor, iar ulterior, la OPE, se va înainta o singură propunere de proiect, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de deadline. După evaluarea propunerilor de către OPE, doar cele care au obținut minim 40 de puncte, vor fi înaintate Consiliului Științific al UBB pentru a fi evaluate din punct de vedere științific și academic. Consiliul Științific le va ierarhiza, astfel încât Prorectorul cu finanțarea să poată lua o decizie privind propunerile care vor fi depuse, în limita impusă de ghid.