Ordin privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor POCU – OCT.2019!

Conform unui anunț postat pe site-ul MFE, a fost publicat Ordinul nr. 1848/2019 privind modificarea și completarea Orientărilor pentru accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020. Modificările vizează următoarele: – Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor …

Ordin pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Ordinului 1340/2019 privind modificarea Orientărilor POCU!

MFE a publicat un anunț referitor la publicarea Ordinului nr. 1408/06.08.2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului 1340/25.07.2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020.

MFE a publicat Ordinul privind modificarea Orientările privind accesarea finanțărilor POCU – IULIE 2019!

Conform unui anunț MFE, AM POCU a publicat Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, împreună …

12.06.2019 – HCA 10.301/10.06.2019 ref. la depunerea de proiecte de practică a studenților finanțate prin Programul Operațional Capital Uman!

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.06.2019 s-a aprobat Hotărârea nr. 10.301 referitoare la depunerea proiectelor de practică a studenților finanțate prin programul Operațional Capital Uman. Conform acesteia, s-a aprobat depunerea de 5 propuneri de proiecte, precum …

12.06.2019 – Noul ministrul al Fondurilor Europene, doamna Roxana Mînzatu

Conform Decretului nr. 507, publicat în Monitorul Oficial nr. 462, doamna Roxana Mînzatu a fost numită ministrul Fondurilor Europene. Doamna ministru este  specializată în atragerea de fonduri europene nerambursabile, după o perioada de câțiva ani în care a fost consultant …