MFE a publicat Ordinul privind modificarea Orientările privind accesarea finanțărilor POCU – IULIE 2019!

Conform unui anunț MFE, AM POCU a publicat Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, împreună cu anexele aferente.

Prin acesta, se modifică următoarele anexe:

  • Anexa 2 – Declarație de angajament,
  • Anexa 3 – Declarația de eligibilitate,
  • Anexa 4 – Declarația evitarea dublei finanțări,
  • Anexa 5 – Declarație privind eligibilitatea TVA

și se înlocuiesc cu Anexa 2 – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider și Anexa nr. 3 – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Partener.

Anexa 1 – Contractul de finanțare rămâne nemodificată.

Mai jos sunt documentele relevante: