12.06.2019 – HCA 10.301/10.06.2019 ref. la depunerea de proiecte de practică a studenților finanțate prin Programul Operațional Capital Uman!

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.06.2019 s-a aprobat Hotărârea nr. 10.301 referitoare la depunerea proiectelor de practică a studenților finanțate prin programul Operațional Capital Uman. Conform acesteia, s-a aprobat depunerea de 5 propuneri de proiecte, precum și modalitatea de asociere a facultăților interesate.