24.04.2018 – AM POCU lansează apelul Bursa student antreprenor – măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență.

AM POCU lansează apelul aferent Ghidului solicitantului „Bursa student antreprenor – măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, aprobat prin Ordinul Ministrului 226/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și până în data de 25.07.2018, ora 16.00.
Acest apel finanțează proiecte prin mecanismul competitiv dedicate creșterii accesului și echității în învățământul superior din România, prin asigurarea de sprjin financiar studenților din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, în special în ceea ce privește antreprenoriatul. Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 71.091.764 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.