17.05.2018 – Anunț EEA Regional Cooperation Fund

EEA and Noerway Grants Fund for Regional Cooperation

Ținând cont de faptul că un consorțiu eligibil poate depune maxim o intenție de proiect (Concept note) în cadrul apelului “EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation” (ghid) și că membrii consorțiului nu pot participa în alte consorții de proiecte în cadrul acestui apel, invităm persoanele interesate să depună la sediul OPE până la data de 15.06.2018 întreaga documentație aferentă obținerii aprobării conducerii conform procedurii interne, respectiv depunerea în original a Fișei de prezentare a proiectului și a anexelor acesteia.