24.08.2017 – MFE a postat un anunț referitor la publicarea Raportului de progres în legătură cu punerea în aplicare a Acordului de Parteneriat!

MFE a postat pe site-ul propriu un anunț referitor la publicarea în consultare publică a Raportului de progres în legătură cu punerea în aplicare a Acordului de Parteneriat. Elaborarea Raportului de Progres s-a realizat în baza informațiilor din Rapoartele de …

16.09.2016 – MFE a lansat Ghidul Solicitantului „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” în consultare publică!

MFE a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totală în valoare de peste 47,8 mil. euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Fondurile europene …

22.03.2016 – MDRAP a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului INTERREG V A România-Ungaria.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, a lansat în consultare publică propunerea de Ghid al solicitantului aferent primului apel pentru propuneri de proiecte strategice din cadrul Programului Interreg …

22.03.2016 – A fost publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului POIM revizuit aferent Obiectivului Specific 4.1

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a publica spre consultare publică versiunea revizuită a Ghidui solicitantului aferent Axei prioritare 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a …

21.11.2014 – MFE-AMPOSDRU a publicat spre consultare publică Schiţa Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice pentru DMI 6.2.

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU a publicat spre consultare publică: – Schiţa Ghidului Solicitantului-Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii” finanţată din domeniu major de interventie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a …

16.10.2014 – MFE-AMPOSDRU a publicat spre consultare publică Schiţa Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice pentru DMI 3.1.

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU a publicat spre consultare: – schiţa Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice pentru Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” – SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS „Sprijin pentru antreprenori” …

14.10.2014 – MFE-AMPOSDRU a publicat spre consultare publică două Instrucţiuni.

MFE – AMPOSDRU a publicat spre consultare publică două Instrucţiuni: Instrucțiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare  Propunerile, sugestiile şi opiniile dumenavoastră privind îmbunătăţirea acestui document pot fi transmise pâna la data de 17.10.2014, ora 12.00, la adresa …

09.10.2014 – AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidul solicitantului-Condiţii Specifice pentru DMI 1.3.

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU a publicat spre consultare publică schiţa Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice “Dezvoltarea carierei didactice”, Axa Prioritara 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 “Dezvoltarea …

11.08.2014 – AMPOSDRU a publicat spre consultare Instrucțiunea privind reglementarea și clarificarea modalității de interpretare a bugetului detaliat.

AMPOSDRU a publicat spre consultare instrucțiunea privind reglementarea și clarificarea modalității de interpretare a bugetului detaliat. Instrucțiunea poate fi consultată și la următoarea adresă: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php. Vă rugăm să transmiteți eventualele observații la adresa de e-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro până joi, 14.08.2014, orele 12:00.

22.07.2014 – AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru DMI 6.3.

Ministerul Fondurilor Europene – AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” (strategic). Vă rugăm să transmiteţi pâna la data de 25.07.2014, ora 12.00 propunerile, sugestiile şi opiniile …