09.10.2014 – AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidul solicitantului-Condiţii Specifice pentru DMI 1.3.

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU a publicat spre consultare publică schiţa Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice “Dezvoltarea carierei didactice”, Axa Prioritara 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”.

Conform ghidului, beneficiarul eligibil unic este Ministerul Educaţiei Naţionale. Categoriile de parteneri eligibili nu sunt deocamdată menţionate.

Propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document pot fi transmise pâna la data de 15.10.2014, ora 12.00,  pe adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.