27.03.2014 – POR 2014-2020 Consultare publică.

ADR NV a diseminat primul Document consultativ pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020. Vă rugăm să îl consultaţi, eventual să îl şi trimiteti altor potenţiale părţi interesate, întrucât timpul alocat consultării publice este relativ scurt. Opiniile dvs., comentariile şi propunerile pe …

18.03.2014 – Informare Ministerul Fondurilor Europene.

Ministerul Fondurilor Europene a publicat pe site-ul oficial, următoarele documente: Cea de a doua versiunea a Acordului de Parteneriat 2014-2020 – varianta actualizată, în limba română; Cea de a doua versiunea a Acordului de Parteneriat 2014-2020 – varianta actualizată, în limba engleză; …

17.03.2014 – AMPOSDRU a publicat o serie de documente spre consultare.

AMPOSDRU a publicat spre consultare publică următoarele documente: – Ordinul privind modificarea contractelor de finanţare aferente proiectelor de tip strategic şi grant, – Instrucţiunea privind corectarea erorilor materiale apărute în cadrul modificărilor contractuale prin acte adiţionale şi notificări, – Instrucţiunea …

17.02.2014 – ADR NV a publicat spre consultare varianta publică a ghidului solicitantului pentru POR – DMI 3.4.

ADR NV a publicat spre consultare varianta publică a ghidului POR – DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Vă rugăm să ne transmiteţi observaţiile/comentariile dumneavoastră pe adresa fondurieuropene@ubbcluj.ro, …

24.12.2013 – AMPOSDRU a publicat spre consultare Ordinul comun privind modificarea contractelor de finanţare.

DG AMPOSDRU a publicat spre consultare Ordinul comun privind modificarea contractelor de finanţare aferente proiectelor de tip strategic și de tip grant pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Vă rugăm să transmiteţi până la data de 30.12.2013, ora 12.00, …

03.12.2013 – AMPOSDRU a publicat spre consultare modelul de contract de finanţare.

AMPOSDRU a publicat spre consultare modelul de contract de finanţare aplicabil beneficiarilor de asistenţă financiară nerambursabilă ale căror cereri de finanţare vor fi aprobate spre finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU şi OIPOSDRU în anul 2013. …

24.10.2013 – AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru DMI 6.4.

AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru DMI 6.4 Initiaţive transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii – cerere de propuneri de proiecte de tip strategic. Vă rugăm să transmiteţi până la data de 04.11.2013 propunerile, …