27.03.2014 – POR 2014-2020 Consultare publică.

ADR NV a diseminat primul Document consultativ pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Vă rugăm să îl consultaţi, eventual să îl şi trimiteti altor potenţiale părţi interesate, întrucât timpul alocat consultării publice este relativ scurt. Opiniile dvs., comentariile şi propunerile pe marginea acestui Program vă rugăm să le includeţi în formatul tabelar de mai jos, pentru o centralizare eficientă a tuturor observaţiilor reprezentanţilor Regiunii Nord-Vest.

Data limită pentru transmiterea răspunsurilor este 1 aprilie, ora 16.00., la următoarea adresă: planificare@nord-vest.ro