27.03.2014 – Invitaţie cursuri AM POS Mediu APRILIE-IUNIE 2014.

În perioada aprilie-iunie 2014 continuă seria cursurilor organizate prin intermediul proiectului “Instruirea personalului implicat în gestionarea POS Mediu 2007-2013 privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”.

Proiectul de instruire este cofinanţat din FEDR, prin intermediul Axei 6 (Asistenţă Tehnică) din cadrul AM POS Mediu.

În cadrul acestui proiect se oferă instruire gratuită pentru personalul implicat în gestionarea POS Mediu 2007-2013 sau în pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Persoanele menţionate în invitaţia de participare vă stau la dispoziţie cu orice fel de informaţii privind desfăşurarea cursurilor.