27.03.2013 – AMPOSDRU şi OI POSDRU CNDIPT au publicat rezultatele evaluării în cadrul DMI 2.1 (CPP 161).

DG AMPOSDRU şi OI POSDRU CNDIPT au publicat rezultatul procesului de evaluare pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant 161 (DMI 2.1)

În data 27 martie 2014, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B şi solicitanţii cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.

Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse în etapa de selecţie (Faza B) pot contesta decizia de respingere. Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucureşti. Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura AMPOSDRU este 2 aprilie 2014, orele 16.00. Pentru contestaţiile transmise prin curier/poştă, data limită de transmitere este 2 aprilie 2014.