28.08.2017 – MFE a publicat Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020!

În vederea sprijinirii beneficiarilor în implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, MFE a publicat Manualul Beneficiarului şi Anexele aferente acestuia, versiunea august 2017. Documentele oferă atât îndrumări și informații practice necesare în procesul de implementare a proiectelor, precum şi modelele formularelor-standard utilizate în derularea proiectelor POCU (cereri de prefinanţare/plată/rambursare, acte adiţionale, rapoarte tehnice etc.).

Orice sugestie de îmbunătățire a informațiilor cuprinse în Manualul Beneficiarului poate fi transmisă la adresa de e-mail: manualpocu@fonduri-ue.ro.