22.03.2016 – A fost publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului POIM revizuit aferent Obiectivului Specific 4.1

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a publica spre consultare publică versiunea revizuită a Ghidui solicitantului aferent Axei prioritare 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1 ”Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Prima versiunea a ghidului solicitantului a fost publicată în data de 17 august 2015.

De asemenea, a fost publicat centralizatorul propunerilor primite pe adresa Ministerului Fondurilor Europene pe parcursul perioadei de consultare publică organizate în perioada 17 august – 17 septembrie 2015, document care conţine inclusiv menţiuni referitoare la modul în care a fost revizuit ghidul solicitantului, precum şi justificarea în cazul nepreluării observaţiilor primite.

Propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate se vor transmite la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro, până la data de 30 martie 2016.