18.08.2017 – MFE a postat un anuț referitor la Manualul Beneficiarului POCU!

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor proiectelor finanţate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, AM POCU va publica, în cursul săptămânii 21-25.08.2017, Manualul beneficiarului POCU 2014-2020. Acest Manual va oferi informații practice si îndrumari în procesul de implementare a proiectelor, precum şi modelele formularelor standard utilizate în derularea proiectelor POCU (cereri de prefinanţare/plată/rambursare, acte adiţionale, rapoarte tehnice, etc).