22.05.2013 – Obţinere semnături reprezentant legal în perioada 29-31.05.2013.

Documentele depuse la OPE în vederea obţinerii vizei reprezentantului legal, în perioada 29-31.05.2013, vor fi semnate doar în data de 03.06.2013. Vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de acest fapt.

17.05.2013 – AMPOSDRU a publicat spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice Schema de Garanție pentru Tineri finanţată în cadrul DMI 5.1.

AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice Schema de Garanţie pentru Tineri finanţată în cadrul DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare – cerere de propuneri de tip strategic. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile …

SMIS – CNSR 43207 – Elaborarea Planului de Management al sitului Natura 2000 ROSCI 0322 Muntele Şes

Program de finanţare POS Mediu Axa prioritară AP 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii Cod proiect SMIS – CNSR 43207 Perioada de implementare 01.07.20123 – 30.06.2016  Titlul  Elaborarea Planului de Management al sitului Natura 2000 ROSCI 0322 Muntele …

SMIS – CNSR 42796 – Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii din cadrul sitului Bârsău-Şomcuta (ROSCI 0275) în vederea elaborării planului de management specific siturilor Natura 2000

  Program de finanţare POS Mediu Axa prioritară AP 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii Cod proiect SMIS – CNSR 42796  Perioada de implementare 01.07.2013 – 30.06.2016  Titlul  Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii din cadrul sitului Bârsău-Şomcuta …

29.04.2013 – AMPOSDRU a publicat Ordinul nr. 725/24.04.2013, precum şi Notificarea privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor POSDRU.

AMPOSDRU a publicat Ordinul nr. 725/24.04.2013 şi Notificarea privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare, finanţate prin POSDRU 2007-2013. Conform acestora, pentru proiectele POSDRU, se modifică termenul de depunere a cererii de rambursare …

24.04.2013 – AMPOSDRU a publicat spre consultare draftul Instrucţiunii nr. 69.

AMPOSDRU a publicat spre consultare draft-ul Instrucţiunii nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecărei cereri de rambursare. Avem rugămintea de a transmite toate comentariile/observaţiile/sugestiile până joi, 25 aprilie 2013, orele 14:00, pe adresa de e-mail: instructiunea69@fseromania.ro. Documentele publicate spre consultare: Instrucţiunea …