31.05.2013 – Anunţ OIPOSDRU MEN recuperare TVA

OIPOSDRU MEN a publicat un anunţ referitor la recuperarea TVA în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.

Conform anunţului, publicarea în data de 13.08.2012 a H.G nr 831/2012 privind completarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale a generat modificarea condiţiilor de restituire a cheltuielilor cu TVA.

Astfel, pentru cererile de restituire a TVA efectuate după data de 13.08.2012, încă nu poate să fie finalizată verificarea lor.

AMPOSDRU intenţionează să găsească soluţii, împreuna cu Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice, pentru rambursarea contravalorii TVA cheltuite începand cu 13.08.2012, aferente cheltuielilor eligibile, pentru beneficiarii/partenerii din cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU. În acest context, OIPOSDRU MEN va organiza, în perioada următoare, întâlniri cu beneficiarii, în vederea soluţionării aspectelor generate de modificarile legislative referitoare la rambursarea/restituirea TVA.

În ceea ce priveşte cheltuielile cu TVA efectuate anterior datei de 13.08.2012, pentru care Beneficiarii nu au acte adiţionale aprobate, restituirea TVA va face obiectul unui demers distinct, condiţionat de alocarea de credite de angajament pentru OIPOSDRU MEN din partea AMPOSDRU.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi pagina web a OIPOSDRU MEN, la următorul link: http://posdru.edu.ro/index.php/articles/c323