05.06.2013 – Ghidul Solicitantului POSDRU – Condiţii Specifice nr. 126

Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU București-Ilfov lansează Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice nr. 126 Schema de Garanţie pentru Tineri. Conform ghidului, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 5 iulie 2013, ora 10:00 până la data de 19 iulie …

04.06.2013 – AMPOSDRU a publicat spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru DMI 6.2.

AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, cerere de propuneri de tip strategic. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea …