03.06.2013 – Lansare cereri de propuneri de proiecte POSDRU!

AMPOSDRU şi Organismele Intermediare POSDRU au lansat următoarele cereri de propuneri de proiecte:

Call-urile în care UBB este eligibilă în calitate de solicitant sau partener sunt următoarele:

Conform celor precizate în fiecare ghid de condiţii specifice, deschiderea sistemului electronic ACTIONWEB se va face în data de 17 iunie 2013, orele 10.00 şi se va închide în data de 01 iulie 2013, orele 16.00.

Datele de contact ale birourilor help-desk de la nivelul Organismului Intermediar POSDRU ANOFM şi al Organismelor Intermediare Regionale POSDRU pentru cererile de propuneri de proiecte lansate în anul 2013,  finanţate din DMI 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 şi 6.3, sunt disponibile în acest document.

Echipa OPE vă stă la dispoziţie pentru orice alte lămuriri suplimentare.