POCU/90/6.13/6.14/109172 – Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a studenților prin stagii de practică de calitate

Program de finanţare POCU
Axa prioritară

AP 6 Educație și competențe

Apel

Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii

Cod proiect

POCU/90/6.13/6.14/109172

Perioada de implementare 18.07.2018-19.08.2020
Titlul Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a studenților prin stagii de practică de calitate
Manager proiect Conf. dr. Grigoreta COJOCAR
Informații proiect Conferința de lansare a proiectului – Agenda evenimentului

Comunicat de presă lansare proiect

Comunicat de presă finalizare proiect