POCU/82/3/7/104902 – TRANSILVANIA START-UP – DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ, CONSILIERE, MENTORAT

Program de finanţare POCU
Axa prioritară

AP 3 Locuri de muncă pentru toți

Apel

România Start-Up Plus

Cod proiect

POCU/82/3/7/104902

Perioada de implementare 17.03.2018-16.03.2021
Titlul TRANSILVANIA START-UP – DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ, CONSILIERE, MENTORAT
Solicitant S.C. RELIANS CORP SRL
Coordonator proiect din partea UBB Conf. dr. Alexandra MUȚIU