POCU/90/6/.13/6.14/107913 – Consiliere-Practică-Motivare-avantaje pentru angajare!

Program de finanţare POCU
Axa prioritară

AP 6 Educație și competențe

Apel

Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii

Cod proiect

POCU/90/6/.13/6.14/107913

Perioada de implementare 03.09.2018-02.11.2021
Titlul Consiliere-Practică-Motivare-avantaje pentru angajare!
Manager proiect Conf. dr. Iuliu VESCAN
Informații proiect Comunicat presă demarare implementare

Invitație sesiune informare / conștientizare

Comunicat de presa finalizare proiect

Website-ul proiectului
http://geostagii.geografie.ubbcluj.ro/