02.12.2011- Program de lucru cu publicul al OIPOSDRU MECTS

02.12.2011- Program de lucru cu publicul al OIPOSDRU MECTS – În vederea eficientizării activităţii OIPOSDRU MECTS, reprezentanţii instituţiilor care implementează proiecte cofinanţate din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007 – 2013 sunt rugaţi să respecte următorul program de lucru …

02.12.2011 – OIPOSDRU MECTS anunţă numirea în funcţie a noului Director General

02.12.2011 – OIPOSDRU MECTS anunţă numirea în funcţie a noului Director General. Începand cu data de 25.11.2011, conform Ordinului Nr. 6402/ 25.11.2011 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului noul director general al OIPOSDRU MECTS este doamna Laura Elena MARINAS. …

31.10.2011 – AMPOSDRU a publicat Lista beneficiarilor care nu au introdus tabelul cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb

31.10.2011 – AMPOSDRU a publicat Lista beneficiarilor care nu au introdus tabelul cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb. Beneficiarii sunt rugaţi ca pănă la data de 3 noiembrie 2011 ,ora 11.00 ,să introducă datele obligatorii. AMPOSDRU îi avertizează pe beneficiarii …

17.10.2011 – AMPOSDRU informează beneficiarii că restituirea prefinanţării necheltuite şi nejustificate, conform Deciziei nr. 8/2011, se face în contul din care s-au efectuat plăţile

17.10.2011 – AMPOSDRU informează beneficiarii că restituirea prefinanţării necheltuite şi nejustificate, conform Deciziei nr. 8/2011, se face în contul din care s-au efectuat plăţile, respectiv: IBAN:RO90TREZ70054010603XXXXX Beneficiar: MMFPS CIF: 4266669 COD BIC: TREZROBU TREZORERIA OPERATIVĂ MUN. BUCUREŞTI