AMPOSDRU solicita beneficiarilor să actualizeze baza de date a aplicaţiei ActionWeb

AMPOSDRU solicita beneficiarilor să actualizeze baza de date a aplicaţiei ActionWeb, întrucat plata rambursărilor se va face numai dacă situaţia existentă în ActionWeb reprezintă situaţia la zi a evoluţiei proiectului POSDRU. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor care au schimbat partenerii iniţiali, AMPOSDRU va face modificările necesare în ActionWeb, pe baza comunicărilor primite de la liderii de parteneriat. Autoritatea de Management le solicită beneficiarilor lideri de parteneriat să comunice acest lucru până la data de 22 decembrie 2011, completând datele cu istoricul partenerilor în tabelul xls, după modelul anexat. Acest tabel va fi transmis de beneficiarii aflaţi în această situaţie la la adresa de e-mail sesizari.beneficiari[at]fseromania.ro. AMPOSDRU atrage atenţia asupra respectării modelului anexat, pentru a evita apariţia de neconcordanţe între situaţia actuală a proiectului şi cea existentă în ActionWeb. Lista beneficiarilor şi a partenerilor se găseşte pe site-ul AMPOSDRU şi poate fi verificată la adresa:http://www.fseromania.ro/images/downdocs/lista_solicitanti_si_parteneri_07102011.xls.