17.10.2011 – AMPOSDRU informează beneficiarii că restituirea prefinanţării necheltuite şi nejustificate, conform Deciziei nr. 8/2011, se face în contul din care s-au efectuat plăţile

17.10.2011 – AMPOSDRU informează beneficiarii că restituirea prefinanţării necheltuite şi nejustificate, conform Deciziei nr. 8/2011, se face în contul din care s-au efectuat plăţile, respectiv:

IBAN:RO90TREZ70054010603XXXXX Beneficiar: MMFPS
CIF: 4266669
COD BIC: TREZROBU
TREZORERIA OPERATIVĂ MUN. BUCUREŞTI