12.11.2013 – AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 80.

DG AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare, de către AM/OI POSDRU, a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013. Pentru informaţii suplimentare, …

25.10.2013 – AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 79.

DG AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 79 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul …

23.04.2013 – AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 68.

AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 68 privind încadrarea experţilor în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate din POSDRU 2007-2013. Menţionăm că, potrivit instrucţiunii, începând cu data de 01 iunie 2013, încadrarea experţilor pe termen lung şi scurt ce vor desfăşura activităţi în …

02.04.2013 – AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 67 privind publicarea Registrului Plăţilor la nivelul AMPOSDRU şi a Registrului Cererilor de Rambursare la nivelul Organismelor Intermediare pentru beneficiarii proiectelor cofinanţate din POSDRU 2007-2013

Instructiunea nr. 67