25.10.2013 – AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 79.

DG AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 79 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul AMPOSDRU, la următoarea adresă: http://www.fseromania.ro/index.php