12.11.2013 – AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 80.

DG AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare, de către AM/OI POSDRU, a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul AMPOSDRU, la următoarea adresă: http://www.fseromania.ro/index.php