Școala de vară „Cinematografie și artele performative”

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant competitiv Programe de vară de tip punte

Runda

Runda II

Perioada de implementare 16.05.2019-15.05.2019
Titlul Școala de vară „Cinematografie și artele performative”
Director de grant Lect. dr. Claudiu TURCUȘ