Incursiune în labirintul mediului înconjurător (INiMI)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant competitiv Programe de vară de tip punte

Runda

Runda II

Perioada de implementare 25.04.2019-24.04.2022
Titlul Incursiune în labirintul mediului înconjurător (INiMI)
Director de grant MARTONOȘ Ildiko Melinda