Rămâi în EDucație! Reușește și Orientează-te către Studiile Europene! (RED ROSE)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant competitiv Programe de vară de tip punte

Runda

Runda II

Perioada de implementare 07.05.2019-06.05.2022
Titlul Rămâi în EDucație! Reușește și Orientează-te către Studiile Europene! (RED ROSE)
Director de grant Conf. dr. Adrian CORPĂDEAN