Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții de la Teologie Ortodoxă (PRATO)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant Necompetitiv pentru Universități

Runda

Runda II

Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2021
Titlul Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții de la Teologie Ortodoxă (PRATO)
Director de grant Pr. Conf. dr. Cristian SONEA