Reducerea abandonului școlar în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (RE-SAS)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant Necompetitiv pentru Universități

Runda

Runda II

Perioada de implementare 12.12.2019-11.12.2022
Titlul Reducerea abandonului școlar în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (RE-SAS)
Director de grant Conf. dr. Paul HĂRĂGUȘ