Programul de combatere a abandonului școlar la Facultatea de Litere (ProLit)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant Necompetitiv pentru Universități

Runda

Runda II

Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2021
Titlul Programul de combatere a abandonului școlar la Facultatea de Litere (ProLit)
Director de grant Lect. dr. Ioan HERBIL