15.03.2019 – HCA 3879/11.03.2019 ref. aplicare Procedură selecție parteneri privați!

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 11.03.2019 s-a aprobat Hotărârea nr. 3879 referitoare la aplicarea procedurii interne de selecție a partenerilor privați. Conform acesteia, s-a aprobat aplicarea hotărârii CA 24.479/24.10.2016 privind Procedura internă de selectare a partenerilor …

29.11.2018 – MFE a publicat Corrigendum-ul nr. 6 la Ghidul General POCU!

MFE a anunțat modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, prin publicarea versiunii consolidate acestuia (Corrigendum nr. 6). Forma consolidată a documentului cuprinde toate modificările efectuate până în prezent. De asemenea, au fost …

28.09.2018 – MFE a publicat Corrigendum-ul nr. 5 la Ghidul General POCU!

MFE prin AM POCU a modificat Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (Corrigendum nr. 5). Corrigendum-ul nr. 5 vizează modificări ale: Contractului de finanţare – Condiții Generale (Anexa nr. 1 la Orientările privind …

11.09.2018 – MFE a publicat Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerabursabile în cazul neîndeplinirii indicatorilor.

AM POCU din cadrul MFE a publicat Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU. Documentul prezintă calculul corecțiilor financiare aplicabile beneficiarilor de proiecte finanțate prin POCU 2014-2020 …

06.09.2018 – MFE a publicat o serie de documente dedicate sprijinirii beneficiarilor POCU.

MFE a postat pe site-ul propriu două anunțuri referitoare la publicarea următoarelor documente dedicate sprijinirii beneficiarilor POCU: Manualul beneficiarilor POCU 2014-2020 (noua ediție, septembrie 2018) Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU (versiunea septembrie 2018)

24.04.2018 – AM POCU lansează apelul Bursa student antreprenor – măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență.

AM POCU lansează apelul aferent Ghidului solicitantului „Bursa student antreprenor – măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, aprobat prin Ordinul Ministrului 226/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data …

24.04.2018 – AM POCU lansează apelul Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat.

AM POCU lansează apelul aferent Ghidului solicitantului – condiții specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, aprobat prin Ordinul Ministrului 227/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și până în data de 25.07.2018, …

26.03.2018 – MFE a actualizat Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020!

MFE a postat pe site-ul propriu un anunț referitor la actualizarea Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 (MIV). MIV actualizat și formatele de materiale de informare și obiecte promoționale pot fi descărcate accesând link-ul http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare.