06.08.2014 – AMPOSDRU a publicat Ghidul Solicitantului Condiții Generale și a lansat o serie de cereri de propuneri de proiecte.

AMPOSDRU a publicat Ghidului Solicitantului Condiții Generale – versiunea august 2014 și a lansat următoarele cereri de propuneri de proiecte:

– nr. 169 Formare profesională pentru îmbunătățirea participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, finanțată din DMI 6.2. Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii;

– nr. 171 Inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii finanțată din DMI 6.4. Inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii;

– nr. 170 Șanse egale și respect finanțată din DMI 6.3.Promovarea egalității de șanse pe piața muncii; Menționăm că Universitatea este eligibilă ca și partener în cadrul apelului nr. 171 Inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii în calitatea sa de membră a Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială Nord-Vest (PROIS NV), beneficiar eligibil unic în cadrul apelului fiind Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Mai jos găsiți atât Ghidului Solicitantului Condiții Generale, cât și Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 171. Pentru alte informații vă stăm la dispoziție!