24.07.2014 – Informaţii utile implementare proiecte POSDRU – DMI 2.1 şi 2.3.

OIPOSDRU CNDIPT a transmis o scrisoare care cuprinde modalitatea de trimitere şi înregistrare a cererilor de rambursare şi de plată, precum alte aspecte legate de implementarea proiectelor contractate.

În scrisoarea CNDIPT se regăsesc informaţii detaliate cu privire la locaţia de transmitere a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată, precum şi informaţii de tip administrativ (program Registratură, Birou de sprijin şi Birou Contractare). Conform informaţiilor primite, transmiterea cererilor de rambursare / de plată către OIPOSDRU CNDIPT, se va realiza după cum urmează:

– un exemplar al cererii de rambursare / de plată se transmite la sediul unităţii centrale a CNDIPT din Bucureşti, la adresa: str. Spiru Haret nr. 10-12, Sector 1;

– al doilea exemplar al cererii de rambursare / de plată se transmite la biroul regional al CNDIPT în care îşi desfăşoară activitatea ofiţerii de verificare cărora le este alocat proiectul.