07.08.2014 – Anunț AMPOSDRU – deschidere ActionWeb.

AM POSDRU a anunțat publicarea în Monitorul Oficial nr. 585/5.08.2014 a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul POSDRU 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 169 „Formare profesională pentru îmbunătățirea participarii grupurilor vulnerabile pe piața muncii“, nr. 170 „Șanse egale și respect“, nr. 171 „Inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii“.

De asemenea, AM POSDRU a anunțat că pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 169, nr. 170 și nr. 171, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 21.08.2014, ora 10.00, până în data de 4.09.2014, ora 16.00, sau până la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant (Ministerul Muncii, în cazul CPP 171).